Board logo

标题: 金麦彭姐翻唱歌曲:亲亲茉莉花----采茶调---添加中 [打印本页]

作者: 金麦彭姐    时间: 2011-9-20 13:33     标题: 金麦彭姐翻唱歌曲:亲亲茉莉花----采茶调---添加中

 

 

 

彭姐 翻唱:亲亲茉莉花:

 

 

http://player.youku.com/player.php/sid/XMzAzNzcwMjg4/v.swf


作者: 金麦彭姐    时间: 2011-9-20 13:55

 

 

             

彭姐 翻唱:吻我一下

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM5MDgwMzg0/v.swf

                                                                                                  


作者: 金麦彭姐    时间: 2011-9-20 13:59

回复 2# 金麦彭姐

 

彭姐 翻唱:桃花谣

 

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI4MDU1MzIw/v.swf


作者: 金麦彭姐    时间: 2011-9-20 14:06

 

 

 

 

彭姐 翻唱:刘大娘笑呵呵(现代花鼓戏)

 

 

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjUyNzczMTIw/v.swf


作者: 金麦彭姐    时间: 2011-11-28 21:36

回复 4# 金麦彭姐

 

彭姐  翻唱:瓜子红

 

http://player.56.com/v_NTkxMzA4MzA.swf


作者: 金麦彭姐    时间: 2011-11-28 23:23

回复 5# 金麦彭姐

 

翻唱:太湖美

 

 

 

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM1MDA0NTMy/v.swf

 

翻唱:初一到十五

 

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM0NzkxMzIw/v.swf


作者: 金麦彭姐    时间: 2011-11-29 10:29

回复 6# 金麦彭姐

 

翻唱:采茶调

 

http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI3MjE2ODc2/v.swf


作者: 廖姐姐    时间: 2012-10-13 11:04

回复 5# 金麦彭姐 当我打开你的网页,真是我们知青网的人才,妹妹在此敬佩你,向你学习。
作者: 金麦彭姐    时间: 2012-10-13 13:42

回复 8# 廖姐姐

 

   

    妹妹夸自家姐姐的话只能在我的个人栏目里哦! (就像在自己家里)在其他地方千万不可,不然我会不安的。湖知网确实人才济济。我却只能算个路边的草根。你玩久了就知道了,我说的是真的。谢谢你来看我!


作者: 梦雨如烟    时间: 2012-10-17 18:31

唱得多好啊!就象坐在电影院里看电影一样,真享受!
作者: 金麦彭姐    时间: 2012-10-18 22:47

回复 10# 梦雨

 

 

 

       太夸张了吧,搞得我真的不好意思了呢。


作者: 金麦彭姐    时间: 2012-12-14 22:56

[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzkwOTk1NDYw/v.swf[/flash]
欢迎光临 湖南知青网2012年度 (http://2012.hnzqw.com/) Powered by Discuz! 7.2